Vi skapar unika konferensaktiviteter och möteskoncept som är engagerande, effektiva och roliga - Live Engagement helt enkelt!

På Active Minds vet vi att lyckade konferenser och möten skapas genom engagerade deltagare. Vi använder pedagogik, motivation och gamification för att hjälpa våra kunder att nå ut med budskap på sätt som är engagerande och effektiva. 

Utmaning + belöning + spänning

Med utgångspunkt i etablerad forskning inom psykologi, och mer specifikt motivation, använder vi metoder för utmaning, belöning och spänning för att skapa största möjliga resultat. Vi skapar engagerande företagsaktiviteter och möteskoncept som förstärker kunskapsinhämtning och samtidigt stärker relationerna och teamkänslan - dvs också riktigt bra teambuilding.

Engagemang bättrar på minnet

Studier gjorda av den amerikanske professorn Edgar Dale, och hans teori “The Cone of Experience”, visar på följande:

Efter två veckor kommer vi ihåg..

10% av vad vi läst,
20% av vad vi hört,
30% av vad vi sett,
50% av vad vi hört och sett,
70% av vad vi säger och skriver,
90% av vad vi deltar i och upplever.

Slutsats: Ju mer vi engagerar oss, desto mer lär vi oss och kommer ihåg

Samma slutsats redovisar Benjamin Franklin, som under 1700-talet utvecklade den kinesiske filosofen Confucius (500 fKr) teser runt detta ämne till:

"Tell me and I forget,
Teach me and I may remember,
Involve me and I learn."

Active minds EGNA tes

Vi har i vår tur utvecklat dessa teser till:

“Vi förstärker resultatet av din konferens genom engagerande aktiviteter och möteskoncept, som gör att deltagarna aktivt analyserar, värderar och kommer ihåg konferensbudskapet, samtidigt som vi ser till att stärka teamkänslan och glädjen i laget.”